Rotter

Du er som grundejer pålagt, at rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Vi kan hjælpe dig med at komme problemet til livs

Du er som grundejer pålagt, at rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Da rotterne typisk holder til i og omkring menneskelig beboelse, er det vigtigt for en effektiv forebyggelse af rotter, at boliger og bygninger er sikret efter forskrifterne.

​Du er som grundejer forpligtet til, at sikre dig, at afløbssystemet er i orden, og at eventuelle fejl og mangler repareres så snart, de konstateres. Især i områder, der er kloakeret og som har forbindelse til det offentlige kloaksystem, har rotterne særdeles gode muligheder for at finde føde og skjulesteder i og omkring boligernes afløbssystemer. Stikledninger og brønde, der er defekte eller ikke korrekt afproppet, giver mulighed for, at rotterne kan trænge ud i jorden, op til overfladen eller videre op i boligerne. Din kontrol, som grundejer, omfatter også tagnedløb med tilhørende brønde. Sikringskravene er her, at nedløbene slutter tæt til brøndene, der skal være vandfyldte og forsynet med vandlås.

En ejendom vil derfor ikke være sikret mod rotter, hvis du kun interesserer dig for den del af boligen, der befinder sig over jorden. JG Entreprenør Aps tilbyder derfor en kvalificeret gennemgang af afløbssystemet, for at du kan overholde forskrifterne og der med undgå rotterne.

JG Entreprenør ApS installerer spildevandsanlæg i form af…

  • Nedsivning med gravitation
  • Nedsivning med tryk
  • Hævet nedsivning
  • Biologisk minirenseanlæg
  • Biologisk sandfilter
  • Rodzoneanlæg
  • Pilerenseanlæg​

Ved videnskabelige forsøg har de nye rottespærrer vist sig i et vist omfang at kunne hindre rotter i at trænge op i ledninger. En rottespærre er en mekanisk eller elektronisk anordning til indsætning i brønde i stik- og hovedledninger, som har til formål at slå rotter ihjel eller hindre disse i at passere opstrøms i en ledning. I forbindelse med installation af en rottespærre skal du kontrollere dit anlæg og udbedre eventuelle utætheder, som rotten kan trænge ud af. Vi tilbyder derfor at TV-inspicere. En rottespærre kan være med til at sikre, at rotter ikke ødelægger kloakken eller trænger ind i din ejendom via vandlåse i toiletterne.

​Installation af rottespærrer må udelukkende udføres af en autoriseret kloakmester, som derudover er certificeret rottespærremontør, som Jonas Gregersen, som derudover har erfaring med effektiv rottesikring.

Vi kan derfor tilbyde dig kvalificeret rådgivning og undersøge dit afløbssystem, samt iværksætte nye tiltag og udbedre skader, så du kan overholde dine forpligtigelser som grundejer.

Kontakt os på telefon (+45) 22 44 27 64 eller skriv en email info@jgen.dk. så vi kan få en dialog om netop din situation i forbindelse med forebyggelse eller bekæmpelse af rotter.​