Spildevandsrensning

​Rensningsprocesserne indrettes efter spildevandets sammensætning og de afløbskrav, der gælder for det pågældende sted.

Spildevandsrensning er en behandling, som spildevand gennemgår i et rensningsanlæg

​I Danmark skal kvaliteten af det rensede vand sikre, at spildevandet kan udledes i recipienten uden at ændre vandområdets miljøkvalitet så meget, at vandområdet ikke kan anvendes til det politisk fastlagte formål. ​

​Rensningsprocesserne indrettes efter spildevandets sammensætning og de afløbskrav, der gælder for det pågældende sted.

JG Entreprenør ApS står for alt; lige fra at fremskaffelse nødvendige oplysninger fra kommunens tekniske forvaltning, ledningsejere osv. inden arbejdet påbegyndes, og til reetablering af berørte arealer.

Kontakt os på telefon (+45) 22 44 27 64 eller skriv en email info@jgen.dk og aftal eksempelvis et tidspunkt for besigtigelse af din grund.

JG Entreprenør ApS installerer spildevandsanlæg i form af…

  • ​Nedsivning med gravitation
  • Nedsivning med tryk
  • Hævet nedsivning
  • Biologisk minirenseanlæg
  • Biologisk sandfilter
  • Rodzoneanlæg
  • Pilerenseanlæg​

Vil du se billeder af vores arbejde?